Skip to content
+45 30248435 aksrosener@gmail.com

Jeg har skrevet til jubilæumsbog for Københavns Murerlaug

Hele 400 år. Fra 1623 – 2023, så længe har Københavns Murerlaug været den samlende organisation for murermestre i hovedstaden. Med jubilæumsbogen for de (første) 400 år fejrer lauget faget, håndværket, mestrenes historie, sammenhold og fælles traditioner.

Hurra for lauget. Og hurra for at jeg har fået lov at skrive hele to kapitler til jubilæumsbogen. Det ene om ‘Livet i lauget’ om medlemmernes møder, fester, bidrag til faget og deres mange traditioner.

Og et kapitel med portrætter af tre murervirksomheder, der viser, hvor bredt faget favner.

Københavns Murerlaug jubilæumsbog
Forsiden af jubilæumsbogen med illustration af Martin Schwartz.

Jubilæumsbog der favner fag og traditioner

Det har været spændende at deltage i arbejdet med at indkredse og indsamle de mange historier, der er værd at fortælle om et laug med så solid en historie. For bogen har bidrag fra flere skribenter for at komme hele vejen rundt om alle de emner, der knytter sig til et håndværk og et laug:

Murstenens historie. Murerfagets rejse gennem tiderne, og dets aftryk på Københavns arkitektur. Laugsvæsnets historie. Håndværket og uddannelsen. Laugets liv og fagets fremtid.

Med mine to kapitler kom jeg tæt på murermestrenes hverdag både i lauget og i deres arbejde.

Kapitlet ‘Livet i lauget’ fortæller om møder og arrangementer, hvor laugsbrødrene får både faglige input og mødes i det sociale sammenhold, som lauget også er. De er mestre i store som små virksomheder, og de kan både konkurrere om opgaverne og hjælpe hinanden i deres erfa-grupper og de kan feste sammen til laugets årlige stiftelsesfest

Uanset i hvilken form, de mødes, er der altid et lag af traditioner, og hvad ellers – fristes man til at spørge – når nu man er en del af en historie med rødder tilbage til 1623? En af de nye traditioner er, at oldermanden i sine indbydelser altid skriver, hvilken påklædning der forventes. For som oldermand Christian Dahl Pedersen forklarer i bogen:

“Det skaber en samhørighed, og ophæver en usund forskellighed Vi er ligemænd her.”

Håndværkets præg på København

Bogen om laugets 400 år blev lanceret ved en festligholdelse på Københavns Rådhus d. 10. maj 2023. Her var taler og alle deltagere blev bespist med rådhuspandekager.

At murermestrene har sat præg på København blev gentaget flere gange. For tag et kig på byens huse. Murværket er med til at fortælle byens historie med alt fra byens brande, kongers skiftende idealer, om nye arkitektoniske metoder, om boliger for de mange og for de få.

Jeg ser selv frem til at blive klogere og mere oplyst om et fag og et håndværk ved at læse hele bogen.

Mest af alt håber jeg, at lauget og dets medlemmer får en god oplevelse ved at læse om dem selv. Både i mine to kapitler og i de øvrige dele af bogen.

Om jubilæumsbogen

“Københavns Murerlaug 1623 – 2023” er udgivet 10. maj 2023 fra Gads Forlag. Den kan købes fra forlaget, i boghandlere og ved henvendelse hos Københavns Murerlaug, www.kbh-murerlaug.dk

Skribenter i bogen er: Professor Thomas Bo Jensen, museumsinspektør Søren Mentz, lektor Ida Juul, seniorrådgiver Jens Klarskov, journalist Anne Kathrine Spangsberg Rosener, adjunkt Pelle Munch-Petersen, professor Anne Beim og oldermand Christian Dahl Pedersen.

Uddannet journalist i 2000 fra Djh med praktik på Politiken
Har arbejdet på Søndagsavisen og hos Danske Malermestre, og er i dag selvstændig freelancejournalist.

Back To Top