Skip to content
+45 30248435 aksrosener@gmail.com
Ideer til historier

Fortæl din gode historie

Hvad er god kommunikation? Svaret er lidt firkantet sagt: Når både afsender og modtager forstår helt tydeligt, hvad budskabet er.

I hverdagen er kommunikationen ikke altid så enkel. Men med god forberedelse og planlægning kommer man langt, og derfor er en strategi og en plan for kommunikationen altid en stor hjælp i hverdagen.

Virksomheder og organisationer har ofte årshjul og planer for de vigtige historier og budskaber i løbet af året, og det giver dels en sikkerhed for at få fortalt budskaberne og dels et overblik og tid til forberedelse.

En kommunikationstrategi er rammen for jeres kommunikation: Altså hvad I bruger jeres hjemmeside til, hvem jeres Sociale Medier henvender sig til. Tonen i jeres sprog og en politik for brug af foto og video. Om I har brug for kriseberedskab. I strategien har I taget stilling til jeres kernebudskaber og modtagere (fx kunder).

Selve kommunikationsplanen er mere detaljeret, og man kan lave planer for enkelte kampagner eller begivenheder. Her går I dybere ind i arbejdet, fx med beskrivelse af vigtige budskaber, mere detaljeret modtagere – og hvem der har ansvar for at løfte opgaven og vigtige deadlines.

Hvem taler du til?

Et af de vigtigste spørgsmål at få svar på er, hvem der er jeres modtagere. Altså: Hvem taler du til?

Det kan være intern kommunikation til medarbejdere i en virksomhed eller medlemmer i en forening eller organisation.

Det kan være ekstern kommunikation til kunder, samarbejdspartnere eller pressen.

Derfor kan man have brug for en strategi og planer for både intern og ekstern kommunikation.

I får dermed et overblik over, hvordan I henvender jer til modtagerne. Det kan være med:

  • Nyhedsbreve
  • Trykte foldere
  • Magasiner
  • Opslag på Sociale Medier
  • Nyt på hjemmesiden
  • Blog

Men intern kommunikation kan også være i form af dokumentationer og beskrivelser af fx kerneværdier. Her er det også vigtigt, at der er taget stilling til, hvordan de budskaber formidles; skal det være printet eller ligger på hjemmesiden, skal det være sat flot op grafisk?

Få hjælp til jeres kommunikation

Har I så ramt rigtigt med jeres kommunikation?

Ja, det kan være svært at måle 100 %, om jeres budskaber er gået rent ind hos modtagerne. Især når man henvender sig til mange på én gang. Ofte kan man måle på nyhedsbreve, om de er åbnet, og man kan på Sociale Medier se, om opslag får likes eller bliver kommenteret og delt.

Men ofte må man selv fra gang til gang sætte et mål for, hvornår kommunikationen er en succes.

Jeg kan hjælpe jer med at få styr på strategien og planen, som giver jer et overblik og nogle redskaber at arbejde med. Med dem i hånden har I konkrete mål for jeres indsats, og et overblik over ideer til tekster til fx hjemmeside, indhold på SoMe og til pressemeddelelser.

I kan også bruge mig til at skrive teksterne, stå for at udføre opgaver og tage kontakt til andre leverandører af fx foto og video.

I får fat i mig på telefon: 30248435 og e-mail: aksrosener@gmail.com

Jeg glæder mig til at høre fra jer!


Back To Top