Skip to content
+45 30248435 aksrosener@gmail.com

Ideer til de gode historier: De gravide malermestre

Ideer til artikler og historier til medier og blade kan opstå på mange måder. Som journalist vænner man sig til at have radaren kørende i baghovedet, og så kommer det ”blinkende blip” med en idé frem på skærmen.

Nogle gange kommer ideer efter undren; hvordan kan det være at…? Eller hvorfor gør man sådan her…?

Andre gange er det aktuelle emner og debatter, hvor en bestemt historie /vinkel ikke er fortalt endnu.

Få ideer til historier med undren og blik for aktuelle debatter.

Debatter i medier bliver til nye ideer

Ideen til et tema i medlemsbladet Danske Malermestre om gravide malermestre udsprang af debatten om øremærket barsel til fædre. I efteråret 2021 skulle Folketinget vedtage en ændring af barsel og forældreorlov på baggrund af et direktiv fra EU, som kræver mindst to måneders barsel til fædrene.

Men det gav anledning til stor debat. Fædre med egen virksomhed ville ikke have øremærket barsel, fordi de ikke kunne afse tiden til både at være på barsel med baby og holde gang i deres virksomhed.
Debatten kørte frem og tilbage i medierne. Nogle mente, at fædrene måtte tage sig sammen. Andre mente, at staten ikke skulle blande sig i familiernes fordeling af tid mellem forældrene.

Enden på debatten blev, at loven blev ændret. Nu kan alle selvstændige erhvervsdrivende – både mødre og fædre – i stedet frit disponere over stort set alle ugerne til barsel og orlov. Så i stedet for øremærkede uger til både mor og far fik de selvstændige helt frit spil til selv at overdrage ugerne til hinanden. Kun de to første uger skal de holde.

De selvstændige mødre jonglerer med barsel

Undervejs i debatten kom der også argumenter frem om, at selvstændige kvinder såmænd altid har haft samme problem. At de både skulle holde barsel og holde gang i butikken.

Så hvordan havde de fået det til at fungere? Når nu fædrene ikke kunne…

Det spørgsmål og den undren blev ideen til et tema i medlemsbladet Danske Malermestre. Som håndværksfag har malerfaget mange kvinder og dermed også mange kvindelige malermestre med egen virksomhed.

Spørgsmål var så, hvordan det at få børn havde påvirket deres beslutning om at have egen virksomhed?

For at finde frem til relevant kilder til historien fik jeg hjælp fra Danske Malermestres sekretariat. Jeg skulle jo finde kvinder i flere aldre.

Blandt de unge fandt jeg flere gode eksempler på, hvordan de havde løst problemet. Og ja, det er ikke let. Der var eksempler på, at de havde taget baby med til byggemøder og kundebesøg.

Men der var også kvinder, som først var blevet selvstændige, da deres børn var større. De kunne slet ikke forestille sig at være på barsel med egen virksomhed.

For man kan ikke give 100 % slip.

Derfor kom historien i bladet også til at handle om, hvordan det kan lade sig gøre. Altså både med kvindernes egne erfaringer og med beskrivelsen af lovgivning og regler i form af faktabokse.

Så på den måde blev en aktuel debat om fædre og barsel til en idé til artikler om kvinder og barsel.

Du kan læse hele temaet i medlemsbladet Danske Malermestre >> her


Se flere eksempler på det jeg leverer af artikler >> her

Uddannet journalist i 2000 fra Djh med praktik på Politiken
Har arbejdet på Søndagsavisen og hos Danske Malermestre, og er i dag selvstændig freelancejournalist.

Back To Top