Skip to content
+45 30248435 aksrosener@gmail.com

Styr på skraldet i boligselskaberne

Husholdningsaffaldet hober sig op, og hvert år smider hver dansker omkring 600 kg affald ud.

Siden 2013 har den danske regerings mål været, at vi i 2022 skal genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald. Det vil sige, at vi skal sortere i madaffald, emballage i pap, plast og glas, ligesom papir og batterier og elektronik indsamles.

Journalist Anne Kathrine S. Rosener skrev i foråret et Indblik for Fagbladet boligen om boligselskabernes udfordringer med at indføre stigende sorteringsmuligheder i de almene boligområder.

>> Se indblikket “Affald tur-retur”

Anne Kathrine Rosener har skrevet indblik om affald for Fagbladet Boligen

 

Store forskelle mellem kommuner

Over seks artikler og en spørgeundersøgelse (>> se resultatet her på Fagbladet Boligens hjemmeside) viser indblikket, at danskerne er villige til at sortere, men det skal være nemt og tilgængeligt.

Boligselskaberne vil gerne investere i nye affaldsløsninger, hvor især de store nedgravede løsninger kan være god og rentabel. Men desværre er forskellene mellem kommunernes politik på affaldsindsamling så forskellig landet over, at det er svært at vide, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte afdeling.

Nogle kommuner yder tilskud til etablering af de nedgravede systemer, mens andre kommuner knap kan håndtere at tømme de store beholdere, som kræver en lastbil med kran for at blive tømt.

Priserne varierer selvsagt meget, og regeringen har endda nedsat et Advisory Board, der har gennemgået de mange udgifter og håndteringer. Anbefalingen fra rådet er: Få en mere ens affaldshåndtering. Det vil både spare samfundet for millioner af kroner og kunne indsamle væsentligt større mængder affald.

Artiklerne i indblikket omhandler:

  • Affaldet skal sorteres mere og mere
  • Store forskelle på kommunernes affaldshåndtering
  • Affald tur – retur
  • Anbefaler ens indsamling
  • Unge tjener lommepenge på skraldet
  • Affaldsskakte på vej ud af etageboligerne

Spørgeundersøgelsen gav desuden klarhed over danskernes indsamling: >> Unge er markant dårligere til at sortere affald end ældre

 

Fagbladet Boligen udgives af BL – Danmarks Almene Boliger

 

Uddannet journalist i 2000 fra Djh med praktik på Politiken
Har arbejdet på Søndagsavisen og hos Danske Malermestre, og er i dag selvstændig freelancejournalist.

Back To Top